Ulriksholm Slots historie

ULRIKSHOLM SLOT.

Ulriksholm hed tidligere Skinnerup, ejet af slægten Akeleye, en borgmesterfamilie fra Odense.
I 1616 køber Kong Christian 4. Skinnerup og bygger i perioden 1636-46 det nuværende slot der overdrages til sønnen Ulrik Christian Gyldenløve under navnet Ulriksholm.

Ulrik Christian Gyldenløve dør under svenskekrigene i 1658, kun 28 år gammel uden at efterlade nogen arvinger.

I 1679 overtages godset af Nicolaus von Bruggemann og i 1702 af Godske Hans von Bruggemann, hvis datter Chartrine von Bruggemann bliver gift med Ulrik Frederik von Heinen.

En anden datter, Christiane Frederikke von Bruggermann bliver i 1735 gift på Ulriksholm med Greve Adam Gottlob Moltke til Bregentved.

1761 dør Ulrik Frederik von Heinen og enken beholder Ulriksholm til sin død i 1790. Ægteparrets eneste søn dør i 1767.

Ulriksholm overtages af dattersønnen Poul Rosenørn. Han ombygger i 1795 Ulriksholm indvendigt til det nuværende udseende.

Efter 1826 skifter godset ejere et antal gange. I perioden 1863-1925 ejes godset af den grevelige Danneskjold-Samsøe familien og i 1947 overtages det af Konsul Haustrup, hvis efterkommere ejer godset i dag.

Slottet er siden 2005 blevet forvaltet af Niels Grønbech